a
 

CURSUSVOORWAARDEN DEELNAME TEKEN- SCHILDERLESSEN

Inschrijving

Met uw aanmelding verbindt u (of uw kind) zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus. De lessen gaan alleen van start bij voldoende aanmeldingen. Dat is minimaal twee, maximaal 6 cursisten. Aanmelding geeft niet automatisch recht op plaatsing. Ik doe mijn uiterste best iedereen te plaatsen en alternatieven te vinden als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de lessen. Het kan hierdoor voorkomen dat een cursus later wordt bevestigd of geannuleerd dan op mijn website staat vermeld. Cursisten van het vorig seizoen hebben voorrang bij plaatsing op een cursus, daarna is de volgorde van binnenkomst bepalend. Wanneer de cursus vol is, plaats ik u (of uw kind) op een wachtlijst of we kijken in overleg naar een alternatief.  

Betaling

De betaling moet op de eerste les voldaan zijn. Het is mogelijk contant of per bank te betalen (betaalverzoek).
Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. De enige uitzondering wordt gemaakt in geval van verhuizing, bij langdurige ziekte of ongeval.  

Materialen

Eenvoudige materialen en gereedschap zijn inclusief. Duurdere materialen  bijvoorbeeld schildersdoek of olieverf kan men, eventueel in overleg met mij, zelf aanschaffen. Ik zal niemand verplichten iets te kopen.  

Lesuitval

Als een cursist verhinderd is en daardoor een les mist, is dat voor eigen rekening. Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van mij wordt de bijdrage voor betreffende les(sen) in mindering gebracht.

Fotografie en video-opnamen

Er worden géén foto’s of video opnamen op mijn website of sociale media geplaatst waarbij cursisten herkenbaar in beeld zijn. Dit mag ook niet door anderen gedaan worden. Wel wordt er regelmatig, met mede weten van de cursist, werk van een cursist  geplaatst.

Recht tot ontzegging

Ik kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan.

Algemeen

Als een les niet door kan gaan dan ontvangt u daarvan bericht. 
Als u (of uw kind)  één of meerdere lessen niet kan volgen dan verzoek ik u om dit door te geven. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie. 

Aansprakelijkheid

Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij mijn atelier.

Suggesties, opmerkingen en klachten

Heeft u suggesties, klachten of ideeën? Laat het mij dan weten.

 

 
© 2023 Carla Emmen | email: info@carlaemmen.nl | telefoon: 06 - 28277712 | kvk nr.: 66591457 | webdesign: Carla Emmen